China here we come!!!

Vandaag hebben we de balans opgemaakt van ons crowdfunding project. Alhoewel we het streefbedrag niet helemaal hebben gehaald kunnen wij het ons toch, dankzij alle bijdragen die wij hebben ontvangen, veroorloven om naar China te gaan en daar deel te nemen aan de wereldkampioenschappen. Wat ons over de streep heeft geholpen is de uitnodiging van onze ex collega Yao Jie om, voorafgaand aan het WK, naar Wuhan te komen en daar een demonstratiewedstrijd te spelen. Ook de andere Nederlandse WK deelnemers zullen hier zijn. Jie heeft als tegenprestatie aangeboden om ons, naast het verzorgen van onze verblijfkosten in Wuhan en de reis van Wuhan naar Guangzhou, ook een mooie  tegemoetkoming te geven in de kosten van onze deelname aan het WK. Wij vinden het een fantastisch gebaar van Jie temeer omdat wij nu een volle week hebben om te acclimatiseren en te trainen.

Mede namens Samantha wil ik iedereen die ons de afgelopen weken met een bijdrage, in geld of anderszins, heeft gesteund nog eens heel erg hartelijk bedanken. Alleen dankzij jullie kunnen wij deelnemen aan de WK.

Overigens was ik vorige maand aanwezig bij de jaarvergadering van Badminton Nederland. Daar werd ook de begroting voor 2014 besproken en goedgekeurd. Onderdeel van die begroting zijn uiteraard ook de voorziene uitgaven voor de topsport.  Het bedrag dat is opgenomen voor reizen naar toernooien heeft mij niet positief gestemd en heeft mij doen realiseren dat crowdfunding ook in de toekomst hard nodig zal zijn om te proberen de financiering van een adequaat internationaal wedstrijdprogramma rond te krijgen. Daarom zal het rekeningnummer dat we nu gebruikt hebben voor de crowdfunding blijven bestaan. Elke donatie is meer dan welkom. Hierbij nogmaals het rekeningnummer op naam van F. de Ruiter: 508601045

Aanstaande vrijdag vliegen wij via Shanghai naar Wuhan voor onze eerste week in China. Op vrijdag 2 augustus reizen we verder richting Guangzhou, waar het WK op maandag 5 augustus voor ons zal beginnen! Uiteraard kunnen jullie via Twitter of Facebook op de hoogte blijven van mijn belevenissen. Kijk op www.twitter.com/jorritderuiter of op www.facebook.com/deruiterjorrit

Tags: , , , , , ,

Post a comment

SPAM test: maak s.v.p. de rekensom af